We value your privacy We use cookies to help give you the best experience on our site and to allow us and third parties to customise the marketing content you see across websites and social media.Privacy Notice
AFRY Logo

AFRYn palvelut kattavat projektien koko elinkaaren – alun selvityksestä suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon

LIITY POSTITUSLISTALLE

Haluatko pysyä ajan tasalla rakennetun ympäristön vesi- tai kiertotalousasioista, infran uusimmista tuulista, kiinteistön ja rakentamisen aallonharjalta sekä kestävän kehityksen ympäristöstä? Liittymällä postituslistalle saat sähköpostitse tietoa alan ilmiöistä, uusimmista hankkeista, AFRYn palveluista sekä tapahtumista, joissa olemme mukana. Voit valita haluamasi aihealueen ja lopettaa tilauksen milloin tahansa.

Infra

Uutiskirjeemme aiheet käsittelevät tulevaisuuden kaupunkien infraa: raideliikennettä, teitä, katuja, alueita ja niihin liittyvää kunnallistekniikkaa ja digitaalisia ratkaisuja. Edellisten lisäksi tuomme esiin esimerkkejä innovatiivisista ratkaisuista esim. maanalaisessa rakentamisessa, tunneleissa, taito- ja erikoisrakenteissa ja geotekniikassa.

Kiinteistöt ja rakentaminen

Nykypäivän kiinteistösuunnittelussa korostuvat turvallisuus, muuntojoustavuus, toimivuus, kestävyys sekä kestävän kehityksen mukaiset arvot. Uutiskirjeemme esittelee innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja kiinteistösijoittajille, kiinteistöjen omistajille, vuokralaisille, julkiselle sektorille ja urakoitsijoille.

Vesihuolto

Vesihuollon järjestäminen on yhdyskunnan tärkeimpiä tehtäviä. Turvallisen ja ympäristön kannalta kestävän vesihuollon haasteet ovat lisääntyneet kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen seurauksena. Tiukentuvat viranomaisvaatimukset, kasvava vesihuoltoinfran uusintatarve, mikromuovit, vesistöjen lääkejäämät ja tilanpuute kaupungeissa aiheuttavat merkittäviä haasteita yhdyskunnille. Uutiskirjeemme avulla tuomme esiin ratkaisuja mm. vedenhankinnan, jätevesihuollon ja hulevesien hallinnan kasvaviin tarpeisiin.

Ympäristö

Resurssitehokkuus ja samalla ympäristöriskien välttäminen ja hallinta niin operatiivisessa toiminnassa kuin uusia investointeja tehtäessä ovat menestyksen perusedellytyksiä teollisuus- ja energiasektoreille. Kaupunkien on puolestaan tarjottava asukkaille hyvät elinolosuhteet ja samalla vastattava väestönkasvun ja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Uutiskirjeemme käsittelee ympäristöasioita ja kestävää kehitystä muun muassa kuntien, teollisuuden ja energiasektorin näkökulmasta.

 

OIKEUDELLINEN ILMOITUS

TERMS OF USE

PRIVACY NOTICE

COOKIES